[vc_row thb_full_width=»true» full_height=»yes» content_placement=»middle» css=».vc_custom_1521645347538{background-image: url(https://kurs.lymfekreft.no/wp-content/uploads/2018/03/Bgn_new.jpg?id=1158) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}»][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»1/2″ css=».vc_custom_1520777134941{padding-right: 50px !important;padding-left: 50px !important;background-color: #ffffff !important;}»][vc_column_text]

Hva er brukermedvirkning?
At de som berøres av en beslutning, eller er brukere av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbud.
At de som berøres av en beslutning, eller er brukere av tjenester, ikke får innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbud.
At de som berøres av en beslutning, eller er brukere av tjenester, har et totalt ansvar for beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbud.

Riktig!

Feil!

Er bruker medvirkning en lovfestet rettighet?

 
Ja.
Nei.

Riktig!

Feil!

Hvorfor er brukermedvirkning viktig?
For å sikre tilbudet av likepersonstjenesten til alle innbyggere, uavhengig av kjønn, alder, etnisitet, bosted, og diagnose/funksjonsnedsettelse.
For å sikre gode og likeverdige helse og velferdstjenester til alle innbyggere, uavhengig av kjønn, alder, etnisitet, bosted, og diagnose/funksjonsnedsettelse.
For at helse og velferdstjenester i dag er av svært lav kvalitet.

Riktig!

Feil!

Hva er ikke en arena for brukermedvirkning.
Lokale Navkontor.
Apotek
Regionale helseforetak.

Riktig!

Feil!

Hva menes med brukermedvirkning på individnivå?
Det betyr at den som benytter seg av et tjenestetilbud skal medvirke i valg, utforming og anvendelse av de tilbud som til enhver tid måtte være tilgjengelige, noe som igjen vil innebære økt mestring og kontroll over eget liv.
Det betyr at den som benytter seg av et tjenestetilbud skal alene stå ansvar for valg, utforming og anvendelse av de tilbud som til enhver tid måtte være tilgjengelige, noe som igjen vil innebære økt mestring og kontroll over eget liv.
Det betyr at den som benytter seg av et tjenestetilbud skal ikke skal ta ansvar for valg, utforming og anvendelse av de tilbud som til enhver tid måtte være tilgjengelige, noe som igjen vil innebære økt trygghet og ansvarsfraskrivelse over eget liv.

Riktig!

Feil!

Hva menes med brukermedvirkning på tjenestenivå?
Pasientenes, brukernes og de pårørendes erfaringer skal benyttes til forbedring av likepersonstjenesten i Lymfekreftforeningen.
Pasientenes, brukernes og de pårørendes erfaringer skal benyttes til forbedring av Kreftlinjen.
Pasientenes, brukernes og de pårørendes erfaringer skal benyttes til forbedring av helse og omsorgstjenester.

Riktig!

Feil!

Hva menes med brukermedvirkning på systemnivå?
Helseforetak og kommunen skal sørge for at representanter for Kreftforeningen og andre Lymfekreftforeningen blir hørt i forbindelse med utarbeidelse av planer for virksomheten / utforming av kommunens helse- og omsorgstjenester.
Helseforetak og kommunen skal sørge for at representanter for pasienter og andre brukere blir hørt i forbindelse med utarbeidelse av planer for virksomheten / utforming av kommunens helse- og omsorgstjenester.
Helseforetak og kommunen skal sørge for at representanter for onkologer og andre spesialister blir hørt i forbindelse med utarbeidelse av planer for virksomheten / utforming av kommunens helse- og omsorgstjeneste.

Riktig!

Feil!

Hvem kan være brukerrepresentant?
En brukerrepresentant som skal representere kreftperspektivet, må primært være tilknyttet pasient- og Likepersonsorganisasjonen, men kan også komme fra Kreftforeningen.
Brukerrepresentanten må ha tidligere arbeidserfaring fra kommunen eller helseforetak.
Brukerrepresentanten skal skrive rapporter og analyser for å bidra til forbedring av tilbud og tjenester.

Riktig!

Feil!

Du representerer alle brukere, ikke bare de som er kreftrammet?
Ja.
Nei.

Riktig!

Feil!

Hvordan kan en brukerrepresentant oppnevnes?
Fastlegen henvender seg til Kreftforeningen eller Lymfekreftforeningen med invitasjon om å foreslå kandidater til brukerutvalget.
Vardesenteret henvender seg til Kreftforeningen eller Lymfekreftforeningen med invitasjon om å foreslå kandidater til brukerutvalget.
Helseforetaket eller NAV oppnevner brukerrepresentanten på bakgrunn av forslag fra fastlegen.
Helseforetaket eller NAV oppnevner brukerrepresentanten på bakgrunn av forslagene fra Lymfekreftforeningen og Kreftforeningen.

Riktig!

Feil!

En brukerrepresentant bør følgende:
Ha bearbeidet egne opplevelser med helsevesenet eller NAV.
Ha opplevd problemer med helsevesenet og NAV.
Ha sterk fokus på egne problemer.
Se med kritisk blikk
Ta diskusjonen fra et generelt nivå til et fokus på sin egen situasjon.

Riktig!

Feil!

Når du skal legge frem en sak er det viktig å være forberedt, ha øvd på det du skal si og være konkret.
Ja.
Nei.

Riktig!

Feil!

Hvor kan jeg søke råd om jeg er usikker i en sak?
Hos Lymfekreftforeningen eller Kreftforeningen.
Hos fastlegen.
Hos NAV.
Hos kommunen.

Riktig!

Feil!

Hva gjør du om du ser du at beslutninger kan falle uheldig ut for egen pasientgruppe?
Varsler media.
Varsler fastlegen.
Bringer saken tilbake til egen organisasjon, slik at denne kan forsøke å påvirke gjennom andre kanaler.

Riktig!

Feil!

Drøft gjerne sakene med andre tillitsvalgte eller brukerrepresentanter.
Ja.
Nei.

Riktig!

Feil!

Du har selv ansvar for å skaffe deg den nødvendige bakgrunnskunnskap i forhold til ditt verv.
Ja.
Nei.

Riktig!

Feil!

Hva er viktig dersom du er uenig i en sak?

 
At jeg umiddelbart varsler Lymfekreftforeningen.
At mine innsigelser tas med i møteprotokollen.

Riktig!

Feil!

Hvor ofte bør jeg rapportere til hovedstyret i Lymfekreftforeningen?
Månedlig.
Årlig.
Aldri

Riktig!

Feil!

Share the quiz to show your results !

Subscribe to see your results

Quiz om brukermedvirkning

Jeg fikk %%score%% av %%total%% riktig!

%%description%%

%%description%%

Loading...

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column][vc_column_text]

© 2018 – Lymfekreftforeningens E-læringsprogram

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]


Notice: Funksjonen WP_Scripts::localize ble kalt feil. $l10n-parameteret må være en rekke. For å sende vilkårlige data til skript, bruk wp_add_inline_script()-funksjonen i stedet. Vennligst se Feilsøking i WordPress for mer informasjon. (Denne meldingen ble lagt i versjon 5.7.0.) in /var/www/0/183690/www/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funksjonen WP_Scripts::localize ble kalt feil. $l10n-parameteret må være en rekke. For å sende vilkårlige data til skript, bruk wp_add_inline_script()-funksjonen i stedet. Vennligst se Feilsøking i WordPress for mer informasjon. (Denne meldingen ble lagt i versjon 5.7.0.) in /var/www/0/183690/www/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funksjonen WP_Scripts::localize ble kalt feil. $l10n-parameteret må være en rekke. For å sende vilkårlige data til skript, bruk wp_add_inline_script()-funksjonen i stedet. Vennligst se Feilsøking i WordPress for mer informasjon. (Denne meldingen ble lagt i versjon 5.7.0.) in /var/www/0/183690/www/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funksjonen WP_Scripts::localize ble kalt feil. $l10n-parameteret må være en rekke. For å sende vilkårlige data til skript, bruk wp_add_inline_script()-funksjonen i stedet. Vennligst se Feilsøking i WordPress for mer informasjon. (Denne meldingen ble lagt i versjon 5.7.0.) in /var/www/0/183690/www/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funksjonen WP_Scripts::localize ble kalt feil. $l10n-parameteret må være en rekke. For å sende vilkårlige data til skript, bruk wp_add_inline_script()-funksjonen i stedet. Vennligst se Feilsøking i WordPress for mer informasjon. (Denne meldingen ble lagt i versjon 5.7.0.) in /var/www/0/183690/www/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funksjonen WP_Scripts::localize ble kalt feil. $l10n-parameteret må være en rekke. For å sende vilkårlige data til skript, bruk wp_add_inline_script()-funksjonen i stedet. Vennligst se Feilsøking i WordPress for mer informasjon. (Denne meldingen ble lagt i versjon 5.7.0.) in /var/www/0/183690/www/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funksjonen WP_Scripts::localize ble kalt feil. $l10n-parameteret må være en rekke. For å sende vilkårlige data til skript, bruk wp_add_inline_script()-funksjonen i stedet. Vennligst se Feilsøking i WordPress for mer informasjon. (Denne meldingen ble lagt i versjon 5.7.0.) in /var/www/0/183690/www/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funksjonen WP_Scripts::localize ble kalt feil. $l10n-parameteret må være en rekke. For å sende vilkårlige data til skript, bruk wp_add_inline_script()-funksjonen i stedet. Vennligst se Feilsøking i WordPress for mer informasjon. (Denne meldingen ble lagt i versjon 5.7.0.) in /var/www/0/183690/www/wp-includes/functions.php on line 5865