Hva er hovedstyrets viktigste oppgaver?
Å delegere oppgaver til lokallagene.
Å lede organisasjonen mellom årsmøtene.
Å kalle inn til styremøter.

Riktig!

Feil!

Er det noen krav til hvem som skal sitte i hovedstyret?
Flertallet i styret skal ha hatt eller har lymfekreft.
Man må ha vært medlem av foreningen i mer enn tre år.
Man kan ikke sitte i styret i andre kreftforeninger.

Riktig!

Feil!

Hvem sitter i valgkomiteen i foreningen?
Minimum én representant for valgkomiteen.
Styret kan fritt oppnevne personer til å sitte i valgkomiteen.
Valgkomiteen skal bestå av minimum tre personer.

Riktig!

Feil!

Hvem har adgang til landsmøte?
Alle som har lyst til å delta kan møte opp.
Alle som er medlemmer og pårørende til medlemmer.
Alle som har betalt kontingent i inneværende år.

Riktig!

Feil!

Hva er den viktigste oppgaven for styret i lokallaget?
Sette opp vedtekter for lokallaget.
Sette opp regnskap for lokallaget.
Sette opp en arbeidsplan for styret.

Riktig!

Feil!

Hva er de viktigste føringene for styrearbeid i lokallagene?
Å jobbe mot et felles mål, ha fokus på aktivitetene i lokallaget og være opptatt av struktur.
Ha fokus på aktivitetene i lokallaget og de formelle aspektene av styrearbeidet.
Ha fokus på aktivitetene i hovedforeningen og drift av lokallaget skal være basert på forankring.

Riktig!

Feil!

Hvem råder over lokallagets midler?

 
Hovedstyret i Lymfekreftforeningen.
Styret i lokallaget står fritt til å råde over midlene.
Det ligger føringer for råderetten .

Riktig!

Feil!

Er det krav om at et lokallag må føre regnskap?
Ja, det foreligger regler på dette.
Nei, det er ikke nødvendig så lenge hovedforeningen fører regnskap.
Frivillige organisasjoner er unntatt fra regelen om regnskapsplikt.

Riktig!

Feil!

Hvem er ansvarlig for lokallagets påtatte forpliktelser?
Medlemmene i lokallaget har valgt styret og er derfor ansvarlig.
Hovedstyret er ansvarlig da de står for driften av foreningen mellom årsmøtene.
Styret i lokallaget.

Riktig!

Feil!

Er det regler for når årsmøtet i et lokallag må avholdes?
Styret står fritt til å bestemme dato så lenge møtet avholdes innen 31. juli.
Styret i lokallaget må innkalle til årsmøtet minimum tre uker før 15. mars.
Det er hovedstyret som samkjører avvikling av årsmøtene i lokallagene.

Riktig!

Feil!

Er det noen regler som bestemmer hvilke saker som skal behandles på årsmøtene i lokallagene?
Det er opp til medlemmene å bestemme hvilke saker som skal opp på årsmøte.
Det er vedtektene for hovedforeningen som regulerer dette.
Det er vedtektene for lokallagene som regulerer dette.

Riktig!

Feil!

Hvem kan delta på årsmøte i lokallaget og hvem har stemmerett?
Alle betalende medlemmer kan delta.
Det er et åpent møte og alle kan delta.
Kun medlemmer og deres pårørende kan delta.

Riktig!

Feil!

Hvilken lov har størst påvirkning på frivillige organisasjoner?
Organisasjonsloven.
Aksjeloven.
Loven om frivillighet.

Riktig!

Feil!

I følge Aksjelovens §6-29:
Står styret fritt til ikke å føre styreprotokoll når de mener at sakene ikke protokollverdige.
Skal styret føre styreprotokoll slik at man i ettertid kan holde styret ansvarlig.
Skal styret føre styreprotokoll slik at man i ettertid kan se hvilke vedtak som ble fattet.

Riktig!

Feil!

Share the quiz to show your results !

Subscribe to see your results

Quiz om tillitsvalgt

Jeg fikk %%score%% av %%total%% riktig!

%%description%%

%%description%%

Loading...

© 2018 – Lymfekreftforeningens E-læringsprogram